Nätän Čhogling Rinpočhe

Nätän Čhogling Rinpočhe (v tibetské transliteraci podle systému Wyllie: gnas brtan mchog gling rin po che) se narodil 10. 8. 1973 v Bhútánu.

16. karmapou a Dilgo Khjence Rinpočhem byl rozpoznán jako reinkarnace Nätän Čhogling Päma Gjurmeho. Jako sedmiletý byl poslán do kláštera Päma Ewam Čhögar Gjurme Ling v Biru v severoindickém státě Himáčalpradéš a Dilgo Khjence Rinpočhe jej uvedl na trůn exilového kláštera Mindolling v Clement Townu. Ještě před příchodem do svého domovského kláštera byl 16. karmapou intronizován v sikkimském klášteře Rumtek. Z výše uvedeného vyplývá, že Nätän Čhogling je významnou reinkarnací linie mistrů škol Ňingma a Kagjü tibetského buddhismu a pokračovatelem nepřerušené tradice sahající až do doby tibetského krále Thisong Decäna, jenž se zasloužil o uvedení buddhismu do Tibetu.

Nätän Čhogling Rinpočhe hrál ve filmech bhútánského režiséra a nositele tradic tibetského buddhismu Dzongsar Khjence Rinpočheho Pohár (1999) a Poutníci a kouzelníci (2003).

V roce 2006 režíroval svůj první film Život Milaräpy – část I. o raných bouřlivých letech legendárního tibetského mystika a jógina Milaräpy, který žil v 11.-12. stol.

 

Podle: http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Neten_Chokling_Rinpoche