V objetí

  • Čína 2011, 55 min
  • V tibetštině, s českými titulky
  • Režie:  Dan Smyer Yu a Päma Taši
  • Etnologický dokumentární film

Film dokumentuje ritualizovaný vztah lidí a místa, kde žijí, a jejich přirozeného okolí. Juxtapozice zpracování příběhu otce a syna přináší divákům eko-spirituální reflexe současného a budoucího stavu planety Země. Dokument odkrývá komplex vzájemně se naplňujících vztahů mezi lidskými společenstvími, božstvy, Buddhovým učením a přirozenou krajinou s religiózním významem. Prostřednictvím příběhů otce a syna film ilustruje transcendentální i niterně vnímané dimenze tibetských posvátných míst a jejich ekologické důležitosti. Film získal nominaci na prvním Mezinárodním filmovém festivalu v Pekingu 2011.

This documentary presents the complex reciprocal saturation of human communities, gods,  Buddha Dharma and natural landscape marked with religious significance. Through the narratives of a father and son, this film illustrates both the transcendental and inter-sentient dimensions of Tibetan sacred sites and of their ecological significance. It documents a ritualized relationship of people and the place of their dwelling and natural surroundings. The juxtaposition of the cinematic narratives of the father and the son brings the audience a new sublime height of eco-spiritual reflections on the present and future states of our Planet Earth. Film was nominated for award at the First Beijing International Film Festival, 2011.

Tags: