Mickey Lemle

Producer/Director Mickey Lemle’s multi-award winning documentaries include: THE OTHER SIDE OF THE MOON; OUR PLANET EARTH; COMPASSION IN EXILE: The Story of The 14th Dalai Lama; HASTEN SLOWLY: The Journey of Sir Laurens Vander Post; RAM DASS FIERCE GRACE, which Newsweek Magazine named one of the “five best non-fiction films of 2002”; and THE LAST DALAI LAMA? For the past 20 years, Lemle has been Chairman of the Board of the Tibet Fund. Mickey Lemle has been named “Cinemas Soul Man; One of the 40 Artists Who Shake the World” by The UTNE READER.

Mezi oceněné dokumenty producenta a režiséra Mickey Lemleho patří: ODVRÁCENÁ STRANA Měsíce (THE OTHER SIDE OF THE MOON); NAŠE PLANET ZEMĚ (OUR PLANET EARTH); SOUCÍTĚNÍ V EXILI (COMPASSION IN EXILE): Příběh 14. Dalajlámy; SPĚCHEJ POMALU (HASTEN SLOWLY): Cesta Sira Laurense Vander Post; RAM DASS FIERCE GRACE, který časopis Newsweek jmenoval jedním z „pěti nejlepších hraných filmů roku 2002“; a POSLEDNÍ DALAJLAMA? Posledních 20 let je Lemle předsedou správní rady tibetského fondu. Mickey Lemle byl časopisem UTNE READER jmenován „Cinemas Soul Man; Jeden ze 40 umělců, kteří otřásají světem“.