Program debat

1. debata

18.4. po filmu Letní pastviny

téma: Změny přírodních podmínek na Tibetské náhorní plošině a jejich vliv na způsob života Tibeťanů

host: RNDr. Jan Piňos a Tibeťané z východního Tibetu

moderátorka: Martina Špatná

2. debata

19.4. po filmu Hledání

téma: Tibetská tradice a současnost v literatuře, divadle a filmu

host: Mgr. Kamila Hladíková, PhD

moderátorka: Martina Špatná

3. debata

20.4. po filmu Starý pes

téma: Tibet v Číně, Čína v Tibetu

hosté: Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.; PhDr. Zuzana Ondomišiová

moderátorka: Dana Hradcová

 

Naši hosté:

RNDr. Jan Piňos
Geograf, ekolog a horolezec, jenž se o Himálaj a Tibet zajímá od dětských let. Jako ekolog zastával různé pozice ve státní správě i nevládních organizacích, jako například místo vedoucího Správy CHKO Broumovsko, kde se mimo jiné věnoval otázkám trvale udržitelného rozvoje komunit a rovnováhy mezi přírodou a lidským osídlením a hospodařením. Po odchodu ze státní správy pracoval jako ředitel kampaní Greenpeace. Dětský sen mu však začal plnit teprve v poslední době – za poslední dva roky strávil v Himalájích šest měsíců a v současné chvíli pracuje pro českou vodohospodářskou firmu Šindler jako poradce pro vodohospodářské a komunitní programy v Nepálu.

Mgr. Kamila Hladíková, PhD
Absolventka oboru sinologie na FFUK. Na podzim roku 2011 ukončila doktorandské studium obhajobou diplomové práce o čínsky psané literatuře o Tibetu a moderní tibetské literatuře. Od r. 2007 vyučuje moderní čínskou literaturu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Překládá z čínštiny a publikuje články o čínské a tibetské literatuře (spolueditovala např. sbírku Vábení Kailásu, do níž přeložila velkou část povídek). Od roku 2007 pracuje též jako průvodkyně zájezdů do Číny, Tibetu a Nepálu.

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Přednáší na filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny čínské literatury, klasickou čínskou poezii a ideologii v moderní Číně. Je ředitelkou Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při FFUK a členkou výboru Obce překladatelů. Byla ředitelkou Ústavu Dálného východu, proděkankou FFUK a generální tajemnicí Evropské asociace čínských studií. Je autorkou či spoluautorkou několika knih o čínské literatuře a kultuře (naposledy Hledání harmonie – studie z čínské kultury) a knižně publikovaných překladů (v tisku je rozsáhlý výbor z díla starověkého historika S’-ma Čchiena). Překlady a články o Číně uveřejňuje také v periodikách (nejvíce v Literárních novinách před r. 2009). Je spoluzakladatelkou a členkou výkonného výboru neziskového sdružení Komunitní centrum Kampa.

PhDr. Zuzana Ondomišiová
Etnografka a tibetoložka, předsedkyně občanského sdružení Potala. Tibet poprvé navštívila v roce 1988. Věnuje se odborným i osvětově-vzdělávacím přednáškám, externě přednáší na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Spolupracuje na překladech knih o tibetské kultuře, podílela se na realizaci několika dokumentárních filmů o Tibetu, připravila několik výstav o tibetské kultuře, náboženství a způsobu života. Se Zdeňkem Thomou vydala publikaci Tibet - země pod ochranou bohů.