Palčivá otázka: Proč se Tibeťané uchylují k sebeupalování?