FLIM - Festival tibetských filmů a filmů o Tibetu 2015 - Kino Aero

 

Předprodej vstupenek

Leták ke stažení

 

POZOR ZMÉNA PROGRAMU

PONDĚLÍ 13. 4. 2015, 18:00

Nashledanou, Tibete  / Goodbye Tibet

 • Režie/Director: Maria Blumencron
 • Německo / Germany 2009, 90 min.

Vysoko položený himálajský průsmyk Nangpa-la na hranicích mezi Tibetem a Nepálem se pro tisíce uprchlíků stal bránou ke svobodě, pro mnohé však osudovou nástrahou. Příběh Nashledanou, Tibete je příběhem Kalzang Džigmeho, legendy mezi tibetskými převaděči, který pomohl mnoha tibetským uprchlíkům překročit zrádný horský průsmyk. A je to také příběh šesti dětí, které rodiče poslali za svobodou – a do exilu –  a o bolesti rodičů, kteří sami museli zůstat v Tibetu. Je to příběh o vězení a utrpení – a o lásce, která nezná hranice. A konečně je to také příběh o rodině spřízněných duší, který se během let odvíjel mezi všemi zúčastněnými: dětmi, jejich matkami, Kalzangem a dalšími převaděči a také autorkou filmu. Ukazuje, jak se v osudu deseti let zrcadlí sny, naděje a síla národa, kultury a náboženství, které čelí nebezpečí zániku.

 

Goodbye Tibet is the story of a 20,000-foot high mountain pass on the border between Tibet and Nepal. For thousands of Tibetan refugees it has been their gateway to freedom – but for many it has been a fatal gauntlet. It is the story of Kelsang Jigme, a legend among the Tibetan guides who help refugees escape over the treacherous mountain pass. And it is the story of six children sent by their parents into freedom — and exile — across the highest mountain range in the world, and of the heartbreak of their parents who had to remain behind in Tibet. It is a story of imprisonment and torture – and of a love that transcends borders. Finally, Goodbye Tibet is the story of a family of kindred spirits formed over the years by all of the protagonists: the children, their mothers, Kelsang and other guides, and the filmmaker herself. A decade of destiny reflects the dreams, hopes and strength of a people, a culture and a religion facing  the threat of extinction.

 

PONDĚLÍ   13. 4. 2015, 20:30 

V objetí  /  Embrace 

 • Čína 2011 / China 2011, 55 min
 • V tibetštině, s českými titulky / Tibetan with Czech subtitles
 • Režie:  Dan Smyer Yu a Päma Taši  / Directors: Dan Smyer Yu and Pema Tashi
 • Etnologický dokumentární film / Ethnological documentary

Film dokumentuje ritualizovaný vztah lidí a místa, kde žijí, a jejich přirozeného okolí. Juxtapozice zpracování příběhu otce a syna přináší divákům eko-spirituální reflexe současného a budoucího stavu planety Země. Dokument odkrývá komplex vzájemně se naplňujících vztahů mezi lidskými společenstvími, božstvy, Buddhovým učením a přirozenou krajinou s religiózním významem. Prostřednictvím příběhů otce a syna film ilustruje transcendentální i niterně vnímané dimenze tibetských posvátných míst a jejich ekologické důležitosti. Film získal nominaci na prvním Mezinárodním filmovém festivalu v Pekingu 2011.

This documentary presents the complex reciprocal saturation of human communities, gods,  Buddha Dharma and natural landscape marked with religious significance. Through the narratives of a father and son, this film illustrates both the transcendental and inter-sentient dimensions of Tibetan sacred sites and of their ecological significance. It documents a ritualized relationship of people and the place of their dwelling and natural surroundings. The juxtaposition of the cinematic narratives of the father and the son brings the audience a new sublime height of eco-spiritual reflections on the present and future states of our Planet Earth. Film was nominated for award at the First Beijing International Film Festival, 2011.

 

Osedlej si duhu / Rainbow Rider

 • Čína 2013 / China 2013, 60 min
 • V tibetštině a angličtině, s českými titulky/ Tibetan and English with Czech subtitles
 • Režie:  Dan Smyer Yu a Päma Taši  / Directors: Dan Smyer Yu and Pema Tashi
 • Etnologický dokumentární film / Ethnological documentary

Tento etnologický film dokumentuje Khenpo Sodargjäho učení a rozhovory s americkými a evropskými vědci na témata ekologického zdraví, prosperity lidstva, vědeckého porozumění mysli a buddhistické vize světového míru na jaře 2013.

This ethnographic film documents Khenpo Sodargye’s lectures and dialogues with social scientists in North America and Europe on the topics of environmental health, human flourishing, the scientific understanding of the mind, and Buddhist vision of world peace in spring 2013.

 

ÚTERÝ 14. 4. 2015, 18:00

Když se Hari ženil  /  When Hari got Married

 • Indie, UK, USA 2013 / India, UK, USA 2013
 • 75 min.
 • Režie: Ritu Sarinová a Tändzin Sönam  /  Directors: Ritu Sarin and Tenzing Sonam

Hari se živí jako taxikář v severoindické Dharamsale a připravuje se na sňatek s dívkou, kterou mu namluvil jeho otec. Tradice velí, že snoubenci se prvně smí vidět až ve svatební den, nikde ale není psáno, že by si nesměli telefonovat. Hari přemýšlí o tom, jak se svatbou změní jeho život, jak změní život své nastávající, která opustí svou rodinu, aby se jako všechny indické dívky stala součástí rodiny svého muže, jak on obstojí jako manžel a zda uživí své budoucí děti. Své úvahy probírá se zákazníky, které vozí, s filmaři a v náznacích i se svou nespatřenou láskou, již zná zatím jen po hlase. V těchto rozhovorech Hari střídá nadhled a humor s obavami a nejistotou, které sílí s blížícím se dnem D… Snímek Když se Hari ženil ukazuje život uprostřed Himálaje, kde do staletých tradic nezadržitelně proniká moderní civilizace. Autoři filmu získali v roce 2010 dvě ceny Jednoho světa za svůj snímek o Tibetu Slunce za mraky.

Hari, a taxi driver in Dharamsala, in northern India, is preparing to take his vows in a marriage arranged by his father. Tradition states that the engaged couple may not see each other prior to their wedding day. However, telephone contact is not proscribed. Hari is thinking about how marriage will change his life and that of his intended, who will – like all Indian girls – leave her own family to become part of her husband’s, as well as how he will perform as a husband and whether he will be able to feed his future children. He discusses his thoughts with his passengers, the filmmakers of the film and, through hints, with the love he has yet to see. In these conversations, Hari’s relaxed outlook and humour alternates with fear and uncertainty, which grows as the big day draws near. When Hari Got Married depicts life in the middle of the Himalayas, a region where modern civilisation impinges on centuries-old traditions in an unstoppable fashion. In 2010, the filmmakers took two awards at One World Festival for their documentary about Tibet, Sun Behind the Clouds.

 

 

ÚTERÝ   14. 4. 2015, 20:30

Dotknout se domova / Bringing Tibet Home

 • Indie, UK, USA /  2013 /  82 min.
 • Režie: Tändzin Cchetän Čhoglä / Director: Tenzin Tsetan Choklay
 • V tibetštině, angličtině, s českými titulky / Tibetan, English, with Czech subtitles

Když tibetskému umělci Tändzin Rigdolovi usazenému v New Yorku zemře otec – exulant, jemuž se nesplnilo přání vydechnout naposledy v Tibetu, uvědomí si Tändzin, že sen jeho otce vrátit se domů ke svému ztracenému národu sdílejí v exilu všichni Tibeťané. Poháněn touto myšlenkou, pouští se umělec do mise, jejímž cílem je opět spojit tibetskou půdu s jejími obyvateli, a to doslova: v rámci uměleckého projektu propašuje do indického exilu 20 tun skutečné hlíny z Tibetu. 

When New York based Tibetan artist Tenzing Rigdol’s father passes away in exile with an unfulfilled wish to take his last breath in Tibet, Tenzing realizes that his father’s dream to return home to his lost nation is shared by all exiles. Driven by this realization, the artist embarks on a mission to reunite the Tibetan land with its people, literally, through an art project that involves smuggling 20,000 kilograms of native Tibetan soil to India.

 

 

STŘEDA 15. 4. 2015, 18:00

Vyslyšené modlitby  /  Prayers Answered

 • Krátkometrážní / Dokumentární  USA, 2007, 29 min. / Documentary USA
 • Režie: Geleg Pasang  / Director: Galek Palsang

Na vymodlené pozvání kmenových vůdců přijíždí dalajlama do odlehlé chudé vesničky na hranicích Indie a Pákistánu. Výsledkem návštěvy je více než symbolické gesto – dalajlamova nabídka poskytnutí moderní výuky pro děti z vesnice s respektem k jejich náboženskému a kulturnímu dědictví. Bez vzniklého filmu by se o tomto úžasném příběhu nikdo nedozvěděl.

On the invitation and prayers of tribal leaders, the Dalai Lama travels to a poor and remote Muslim village at the India Pakistan border. More than a symbolic gesture, the visit results in an invitation by the Dalai Lama to provide a modern education to children from the village while insuring their religious and cultural heritage. Without this film, this amazing story would never be known or seen.

 

Dívka z Číny  /  A Girl From China

 • Indie, 2012, 50 min. / India, 2012, 50 min.
 • V původním znění s anglickými a českými titulky  /  Tibetan/ English/Chinese with English and Czech subtitles
 • Režie: Sönam Cchetän / Dirctor: Sonam Tseten

Film vychází ze skutečné události. Dívka z Číny je příběhem o objevování, přátelství a nakonec změně pohledu. Čchüe, mladá žena z Šanghaje, si přijíždí do Indie splnit svůj dětský sen. V okamžiku osudového zvratu v plynutí událostí se setká s Karmou, mladým tibetským umělcem, který žije v Dillí. Společně cestují do Dharamsaly, tibetské exilové enklávy v severní Indii. Film odhaluje, že skutečný lidský vzájemný vztah může přinést hlubší pochopení věcí.  
 

Based partly on true accounts, A Girl From China is a story of discovery, relationship and eventual change in perception. A Shanghai-born Que comes to India to fulfill her childhood dream. In a fateful twist of event, she comes across Karma, a young exile Tibetan artist living in Delhi. Together they journey to Dharamsala, the exile Tibetan enclave in North India. The film tangentially shows that ultimately human relationship can bring about deeper understanding of things.

 

STŘEDA 15. 4. 2015, 20:30

Tibet zpívá  /  Tibet in Song

 • USA, 2009, 82 min    /  USA, 2009, 82 min 

 • Režie: Ngawang Čhöphel / Director: Ngawang Choephel

 • V původním znění s anglickými a českými titulky / original version with English and Czech subtitles

V létě roku 1995 se tibetský muzikolog Ngawang Čhöphel vydal do své vlasti, odkud jako dítě utekl s matkou do Indie. Vyzbrojen malou kamerou se pokusil zdokumentovat, v jaké míře se Tibeťanům v okupované zemi daří uchovávat si svou bohatou hudební tradici. S hrůzou zjišťuje, že ve Lhase zní z každého obchodu, baru nebo pouličního tlampače čínská pop-music a že většina mladých Tibeťanů jí dává přednost před tradičními tibetskými písněmi. Ty se mu podaří zaslechnout až na venkově. Během zaznamenávání lidových písní je ale zatčen, obviněn ze špionáže a odsouzen k osmnácti letům vězení. V práci na svém strhujícím a velmi osobním dokumentu plném unikátních archivních i současných záběrů z okupovaného Tibetu pokračuje Čhöphel po šesti a půl letech, kdy je po tlaku mezinárodních kampaní i americké vlády konečně propuštěn. Emocemi nabitý snímek zaznamenává i nepokoje ve Lhase z března 2008 a jejich brutální potlačení či výpovědi mladých Tibeťanek o mučení v čínských věznicích. Naplno odkrývá skutečnou podobu čínské okupační politiky v Tibetu. Film získal Cenu poroty v kategorii dokumentů na festivalu v Sundance 2009 a Zvláštní uznání poroty Rudolfa Vrby na festivalu Jeden svět 2010.

 

In 1995, the Tibetan musicologist Ngawang Choephel set off for his homeland, from where he had fled to India as a child. Using a small camera, he attempted to document the extent to which Tibetans in their occupied country had managed to preserve their rich musical heritage. To his horror, he discovered that Chinese pop music could be heard everywhere in Lhasa, and that most young Tibetans preferred this to traditional songs. He only managed to hear the latter when he got to the countryside. While recording folk songs he was arrested and sentenced to 18 years in prison for espionage. He was only able to continue working on his stirring and very personal documentary six and a half years later, when he was finally released following international pressure. This emotionally charged film also records the unrest in Lhasa in March 2008, as well as its brutal suppression. It also contains testimony from young Tibetans who were tortured in Chinese prisons, and lays bare the real nature of China's occupation policy in Tibet. The film won a Special Jury Prize at Sundance festival 2009. Rudolf Vrba Jury awarded Special Mention to Tibet in Song at One World International Human Rights Documentary Film Festival in Prague, 2010.